Om oss

Carpeter AB tjänar byggnadsbehoven i Filipstadsområdet. Kärnan i vad Carpeter AB erbjuder är byggande av bostadshus, kommersiella byggnader, sportanläggningar och landskapsarkitektur. Vi ser fram emot att kunna hjälpa dig att förvandla dina drömmar och idéer till verklighet.

Carpeter bildades 2006 i stockholm. Carpeter åtog sig en hel del jobb som UE åt större byggfirmor som det i regel fanns stora efterfrågan på arbetskraft hos.

2011 ombildades Carpeter till Carpeter AB i samband med en flytt från stockholm till värmland.

Sedan dess har Carpeter arbetet både lokalt på hemorten samt haft åtagande uppe i stockholm.

Våra åtagenden har varit varierande med allt ifrån kontrtaktsjobb över långa perioder åt stora byggfirmor till att byte tröskel åt fru Persson på 3 trp.

Detta gör oss konkuranskraftiga på marknaden och räds inte att åta sig större utmaningar.

Vi åtar oss jobb på löpande debitering per timme samt fasta pris. Det är helt upp till kunden att avgöra.

Löpande debitering : Denna betalningsform brukar oftast tillämpas då kunden själv vill vara med och styra arbetet på plats ,eller rent av vara med och stötta. 

Fast pris : Denna betalningsform är det vanligare alternativet och det tryggare för kunden. Här vet man innan "första spadtaget " vad projektet kommer kosta. Det ligger då på entreprenörens ansvar att offerera kunden vad kostnaden kommer sluta på. Denna kostnad kan i slutänden landa på mer än vad som från början angivits om oväntade / dålda fel måste regleras eller åtgärdas under resan. Det brukar visa sig efter ett projekt hur noga entreprenören räknat då visionen alltid är att undvika dom tillkommande arbetena helt. 

Detta är vårt mål på Carpeter AB att alltid presentera den totala kostnaden från start, inklusive allt...

Om du vill ha ett överslag på vad ett projekt skulle kosta besök gärna vår kontaktsida.